Informatie voor veehouder

Weergave

Op bokkenwelzijn.nl is de weergave aangepast. In het kengetallen overzicht, is nu een onderscheid gemaakt tussen de totale lammersterfte en de sterfte van de bokjes en de geitjes. Ook de doodgeboortes (ongeoormerkte sterfte) is inzichtelijk in het overzicht. Sinds november 2020 is het wettelijk verplicht om ook deze categorie te registreren. Daarnaast is ter informatie ook het aantal en percentage sterfte van dieren ouder dan 21 dagen, maar jonger dan een jaar opgenomen.

Machtigen dierenarts

Op verzoek van meerdere geitenhouders en dierenartsen, is het nu ook mogelijk om de dierenarts inzicht te geven in de lammersterfte cijfers. Hiervoor is het noodzakelijk om de dierenarts te machtigen en met de dierenarts een account aanmaken in bokkenwelzijn.nl. Dit is uiteraard geen verplichting, echter hebben veel geitenhouders en dierenartsen aangegeven dat het meerwaarde heeft als de dierenarts zelf de kengetallen kan opzoeken voor een periodiek bedrijfsbezoek.

Een machtiging aan de dierenarts afgeven kan via het tabblad ‘machtiging’ ->  ‘dierenarts machtiging’ ->  ‘open dierenarts machtiging pagina’. Hier moet het UDN nummer van de dierenarts worden ingevoerd. We vragen u om de bijlage bij deze brief te delen met uw dierenarts, hierin is beschreven hoe de dierenarts een account kan aanmaken voor bokkenwelzijn.nl.

Nieuw wachtwoord aanvragen

Indien een nieuw account wordt aangemaakt, of indien u uw inloggegevens kwijt bent, is het vanaf nu eenvoudig mogelijk om nieuwe inloggegevens aan te vragen. Ga op online.bokkenwelzijn.nl naar ‘’account aanmaken’’ U krijgt dan binnen enkele minuten een verificatielink op het opgegeven e-mail adres. Voorheen kon dit enkele werkdagen duren.

 

Informatie voor de dierenarts

Beste dierenarts,

Sinds 2018 wordt als onderdeel van KwaliGeit, voor alle melkgeitenhouders die deelnemen aan dit systeem, ieder kwartaal het percentage lammersterfte berekend. Bij een overschrijding van de actiewaarde, wordt de dierenarts ingeschakeld om samen met de geitenhouder en contactpersoon van de zuivelonderneming, een Plan van Aanpak op te stellen.

Veel dierenartsen hebben de afgelopen jaren gevraagd of zij (na machtiging van de geitenhouder) inzicht kunnen krijgen in de lammersterfte gegevens van de geitenhouder.

Sinds april 2022 is het voor geitenhouders mogelijk om hun dierenarts te machtigen in de database bokkenwelzijn.nl. Na het aanmaken van een account kan de dierenarts dan de gegevens van betreffende geitenhouder inzien.

Hieronder zijn een aantal vragen en antwoorden weergegeven. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met NGZO via info@ngzo.nl.

Met vriendelijke groeten,
NGZO

 

Q&A dierenartsen

 • Hoe kan ik een account aanmaken?
  • Via online.bokkenwelzijn.nl kunt u een account aanmaken. U klinkt hiervoor op ‘’Account aanmaken’’ op de inlogpagina.
  • Selecteer bij Accounttype ‘’Dierenarts’’
  • Na het invullen van uw gegevens klikt u op ‘’Verzend’’
  • Vervolgens krijgt u via uw mailbox een bevestigingslink (let hierbij op dat de mail ook in uw SPAM folder terecht kan komen)
  • Via de link kunt u uw account activeren en een wachtwoord toekennen.
 • Hoe kan ik inloggen?
  • U kunt inloggen via online.bokkenwelzijn.nl met uw mailadres en uw eigen aangemaakte wachtwoord.
  • Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘’wachtwoord vergeten’’ op de inlogpagina.
 • Vragen m.b.t. de pagina
  • Waar zijn de resultaten inzichtelijk? Er zijn verschillende tabjes, onder het tabje ‘’Veehouders’’ zijn resultaten inzichtelijk wanneer veehouders u gemachtigd hebben.
  • Wat is de actiewaarde, waarbij een plan van aanpak moet worden gemaakt? Zie hiervoor Kwaligeit protocol https://www.ngzo.nl/kwaligeit. In 2022 is de actiewaarde 12,3%.
  • Hoe wordt het sterftekengetal berekend? Tot een leeftijd van 21 dagen na de melddatum wordt sterfte meegenomen, ongeacht de afvoer/ verblijfplaats van het lam.
  • Hoe vaak wordt getoetst of het rollend jaargemiddelde onder de actiewaarde ligt? De toetsing vindt ieder kwartaal plaats.
 • Veehouders
  • Hoe kunnen veehouders hun dierenarts machtigen? Dit kan via het tabblad ‘machtiging’, ‘dierenarts machtiging’, ‘open dierenarts machtiging pagina’. Hier moet het UDN nummer van de dierenarts worden ingevoerd.